ไขรหัส…สเต็มเซลล์ รักษา(ไม่)ได้ทุกโรค

“ในอนาคตทุกคนอาจจะนำเซลล์ร่างกายไปสร้างเป็นสเต็มเซลล์ของตัวเองที่สามารถนำมาใช้สร้างเซลล์ต่างๆเพื่อนำมารักษาโรคที่เกิดขึ้นได้” แม้การรักษาด้วย “สเต็มเซลล์

หัวหน้าหน่วยสเต็มเซลล์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังบอกอีกว่า สเต็มเซลล์ที่เป็นความหวังของอนาคต คือ การรักษาโดยการเปลี่ยนสเต็มเซลล์ให้เป็นเซลล์

หลักการของการเปลี่ยนเซลล์ธรรมดาให้กลายเป็นสเต็มเซลล์นี้ มีตรรกะมาจากการคิดที่ว่า เราสามารถสร้างสเต็มเซลล์ได้จากเซลล์ทั่วไป เช่น เซลล์ผิวหนัง

“วิทยาการด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัดมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปี ซึ่งในอนาคตทุกคนอาจจะนำเซลล์ร่างกายไปสร้างเป็นสเต็มเซลล์ของตัว

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจ แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ถึงขั้นปลอดภัยเท่าการรักษาด้วยสเต็มเซลล์จากตัวอ่อน และยังไม่พร้อมที่จะใช้ในคนไข้

“ในทางการแพทย์ การใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคได้ผล 1 คนไม่ได้แปลว่าจะได้ผลทั้งหมด ต้องการรักษากับคนไข้สัก 100 คน ถึงจะพิสูจน์ได้ และจะต้องมีการตรวจสอบเทียบ

ทั้งนี้ ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีการหลอกลวงในเรื่องการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ และโฆษณาเกินจริงมากที่สุดประเทศหนึ่งพอๆกับประเทศจีน โดยเฉพาะการเรียก