คุณประโยชน์ของสเต็มเซลล์

สเต็มเซลล์มีประโยชน์มหาศาล ในการนำไปรักษาโรคร้ายแรงต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าสามารถรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับเลือดได้มากกว่า 85 ชนิด ทั้งโรคทางพันธุกรรม และโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต อาทิ

ภูมคุ้มกันบกพร่องตั้งแต่กำเนิด
Severe combined immunodeficiency disease
Wiskott-Aldrich syndrome
กลุ่มโรคที่เกิดจากการทำงานของไขกระดูกล้มเหลว
โรคที่เกิดจากไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง
Fanconi anemia
Diamond-Blackfan anemia (congenital hypoplastic anemia)

ระบบเมตาบอลิกบกพร่องตั้งแต่กำเนิด
Mucopolysaccharidoses (eg, Hunter or Hurler syndrome)
Leukodystrophies (eg, adrenoleukodystrophy)
Glycoprotein disorders (eg, fucosidosis, mannosidosis)
Lysosomal disorders (eg, Gaucher, Pompe, or Neimann-Pick disease)
Osteopetrosis
Osteogenesis imperfecta

การสร้างฮีโมโกลบินผิดปกติ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว/ไขกระดูก
1. มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
2. มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอิลอยด์
3. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทั้งชนิด Hodgkin’s และ non-Hodgkin’s
4. ไขกระดูกสร้างเซลล์ผิดปกติ
5. ไขกระดูกสร้างเซลล์มากผิดปกติ
6. มะเร็งเม็ดเลือดชนิดมัยอิโลมา
7. มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดลิมฟอยด์

เนื้องอกชนิดก้อนแข็ง
1. มะเร็งเต้านม
2. มะเร็งรังไข่
3. มะเร็งไต
4. มะเร็งอัณฑะ

เนื้องอกชนิดก้อนแข็งที่พบในเด็ก
1. มะเร็งที่ไตชนิดที่พบบ่อยในเด็ก
2. มะเร็งเซลล์ประสาทในเด็กชนิด Neuroblastoma
3. มะเร็งกล้ามเนื้อลาย
4. มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อชนิด Ewing
5. มะเร็งสมอง

โรคอื่นๆ
1. ภาวะโรคเม็ดเลือดแดงแตก
2. โรคไขกระดูกฝ่อที่เกิดภายหลัง
3. ภาวะปลอกประสาทอักเสบชนิด เอ็มเอส
4. โรคเอสแอลอี (โรคพุ่มพวง)
5. โรคภูมิคุ้มกันไวเกิน